Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

Počet firiem: 165
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36203661: 3 F s.r.o.
44254636: ADAM - KOŠICE s.r.o.
31257721: Agentúra pre realiz. a koordin. pilotného projektu V4 pre odstrán. dispriporcií soc. prostredia obč. róm.národn.menšiny v priestore SR a EÚ n.o.
36587028: AKRAMED s.r.o.
36588857: ALERGIE - KOŠICE, s.r.o.
42099757: Alžbeta Demeková
36587532: Ambulancia MUDR. Hörčiková s.r.o.
35583649: AQUA VIVA, n.o.
35582049: ARTROMAC n.o.
37261657: Bc. Mária Teminská
44508131: BEJO s. r. o.
35515201: BUDÚCNOSŤ, neinvestičný fond
36215023: CAMPI HEALTHCARE SERVICES, s.r.o.
36202002: CASSOVIA MARKET s.r.o.
35570547: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
00606715: Detská fakultná nemocnica Košice
35555513: Detský domov Domov v rodine
30686636: Doc. MUDr. Milan Kotráň, CSc.-stomatológia
35583363: DOS ERGOMED KOŠICE, n.o.
36594768: Dr. Grittersová s.r.o.