Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 539
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
32463278: 0Jozef Ondris - ANO
36616630: A.B.L. Slovakia s.r.o.
36743330: A-Z Tapes s.r.o.
31722245: ABIES, a.s. Košice
44720149: AC MONT SLOVAKIA, s.r.o.
36602787: ADAM A EVA Slovakia s.r.o.
33951535: Adrián Horňák - AH 7 Košice
31700047: AG - SYSTÉM, v.o.s.
35509236: Agáta Eliášová
31982620: Agnesa Račeková
31674372: AKSA spol.s r.o.
43487980: Alena Mesarčíková
30663636: Alexandar Jovanovič - MAGURA
14357909: Alexander Marčišin
41006003: Alexander Ráthy
30682410: Alexej Bók živnostník
30681260: Alojz Bednár
32459386: Alžbeta Lacková KORÁL
30660408: Alžbeta Žáková
36851701: AMADEO plus, s.r.o.