Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 24
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36182508: AGB ekoservis s.r.o.
31717608: CASSFERRO, a.s.
36581852: CASSOVIA STEEL s.r.o.
36613274: CM&T a.s.
36583529: D. S. TRADE s.r.o.
44008163: HORMICH, s.r.o.
43372937: Ing. Marek Varga
41834437: Ing. Martin Dunca
32562853: Ladislav Barger
43946658: Ladislav Mis
14351153: MUDr. Oto Sova CSc. - BOOS - Biologické substancie
31667775: MultiServ Slovensko, s.r.o.
44157452: OKATECH, s.r.o.
36207659: PANDA, s.r.o.
36206261: PEMI TRADE, s.r.o.
36184900: SAVER EXPRES, s.r.o.
36213519: SIGNUM PLUS spol. s r.o.
36213241: TOPlast a.s.
36698822: TOSEM spol. s r.o.
36605581: UNIKOV KOŠICE s.r.o.